Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Lộ trình xây dựng 16 Luật trong năm 2018 – 2019

03/07/2018 14:21 PM

Theo Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2018 thì sẽ có 16 dự án Luật được xây dựng và trình Chính phủ trong năm 2018 – 2019. Cụ thể:

Kiều Nga

- 04 dự án Luật được trình Chính phủ vào tháng 7/2018, bao gồm:

+ Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Đầu tư công;

+ Luật SĐ, BS các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

- 12 dự án Luật trình Chính phủ trong khoảng từ tháng 01 – 7/2019, bao gồm:

+ Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Đất đai;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

+ Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Thanh niên (sửa đổi).

Quyết định 792/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/6/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,139

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn