Lộ trình xây dựng 16 Luật trong năm 2018 – 2019

03/07/2018 14:21 PM

Theo Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2018 thì sẽ có 16 dự án Luật được xây dựng và trình Chính phủ trong năm 2018 – 2019. Cụ thể:

Kiều Nga

- 04 dự án Luật được trình Chính phủ vào tháng 7/2018, bao gồm:

+ Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Đầu tư công;

+ Luật SĐ, BS các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

- 12 dự án Luật trình Chính phủ trong khoảng từ tháng 01 – 7/2019, bao gồm:

+ Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Đất đai;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

+ Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

+ Luật SĐ, BS một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Thanh niên (sửa đổi).

Quyết định 792/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/6/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,392

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 28/01/2022 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 13:00 | 27/01/2022 Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 11:00 | 26/01/2022 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được thông qua ngày 11/01/2022.
  • 08:00 | 25/01/2022 Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2022 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.
  • 10:00 | 22/01/2022 Công văn 682/BGTVT-VT ngày 21/01/2022 về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.
  • 09:00 | 21/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
  • 11:00 | 20/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 10:00 | 19/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn