Tăng gấp đôi thời hạn của GCN đủ điều kiện kinh doanh khí

23/06/2018 11:10 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí do Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018.

Thanh Lợi

Theo đó, tăng thời hạn hiệu lực của các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí từ 5 năm lên thành 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Trong đó, các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí bao gồm:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018 và thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,726

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • 09:55 | 13/09/2021 Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.
  • 15:57 | 11/09/2021 Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/202 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:40 | 10/09/2021 Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 10/09/2021 Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
  • 00:00 | 10/09/2021 Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 về việc công bố 5 chuẩn mức kế toán công Việt Nam đợt 1.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn