Chuẩn bị xây dựng hàng loạt văn bản QPPL năm 2018

03/01/2018 14:02 PM

Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4867/QĐ-BCT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Hồng Phương

Theo đó, theo chương trình thì trong năm 2018, Bộ Công thương sẽ chủ trì xây dựng 08 Nghị định, 39 Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đơn cử như:

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

- Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định EAEU FTA;

- Thông tư quy định thí điểm phân luồng doanh nghiệp trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi;

- Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa…

Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản phải tuân thủ thời gian trình theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Quyết định 4867/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,468

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.
  • 07:00 | 06/04/2021 Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn