Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Lịch thanh, kiểm tra hành chính năm 2018 của Bộ KH&ĐT

08/12/2017 14:49 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT).

Kiều Nga

Theo đó, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính vào năm 2018; cụ thể trong thời gian sau:

- Quý I và Quý II: thanh tra, kiểm tra tại Cục Thống kê Hà Nội.

- Quý III: thanh tra, kiểm tra tại Trung tâm nghiên cứu miền Nam thuộc Viện Chiến lược Phát triển.

- Quý IV: thanh tra, kiểm tra tại Cục Thống kê Hòa Bình.

Nội dung thanh tra, kiểm tra về: công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính; công chức, người lao động; việc chấp hành quy định về tiếp dân, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 – 2017…

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ thời gian thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Thống kê, kế hoạch kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ.

Xem chi tiết tại Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT ban hành ngày 22/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,501

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn