Hình thức kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

04/11/2017 14:21 PM

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Quý Tân

Theo đó, công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được tiến hành định kỳ và đột xuất với 02 cách thức kiểm tra là kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp.

Thẩm quyền của các cơ quan trong kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được quy định như sau:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phính phủ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các vụ, cục, tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan.

- UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và UBND xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư 02/2017/TT-VPCP có hiệu lực ngày 15/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,871

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 19/06/2021 Quyết định 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 08:55 | 18/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
  • 16:21 | 17/06/2021 Công văn 4870/BYT-BM-TE về việc đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi
  • 15:34 | 17/06/2021 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành
  • 14:50 | 16/06/2021 Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • 14:55 | 15/06/2021 Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
  • 08:27 | 15/06/2021 Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
  • 07:24 | 15/06/2021 Chỉ thị 06/CT-BGTVT Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.
  • 00:34 | 15/06/2021 Thông tư 42/2021/TT-BTC Điều lệ và hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam
  • 16:32 | 14/06/2021 Thông tư 05/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn