Lộ trình ban hành NĐ hướng dẫn 12 luật vừa được thông qua

18/09/2017 16:45 PM

Quyết định 1357/QĐ-TTg quy định lộ trình ban hành/trình ban hành các Nghị định hướng dẫn 12 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV như sau:

Minh Long

- Tháng 9/2017, trình hoặc ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tháng 10/2017, trình hoặc ban hành:

+ 05 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương;

+ 04 Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ 13 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật du lịch;

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi BLHS 2017;

+ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Tháng 2/2018, trình hoặc ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt 2017.

- Tháng 4/2018, trình hoặc ban hành:

+ Nghị định hướng dẫn Luật Cảnh vệ 2017.

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

+ 04 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi;

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ 2017.

+ Nghị định hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

Quyết định 1357/QĐ-TTg có hiệu lực từ 13/9/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,820

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:00 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn