Đến năm 2025, 100% trường học giảng dạy về quyền con người

Đây là mục tiêu nổi bật được đề cập tại Quyết định 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khắc Duy
Khắc Duy

Đề án được xây dựng với mục tiêu nâng cao nhận thức của người học, nhà giáo trong bảo vệ quyền của bản thân và tôn trọng quyền tự do của người khác.

Theo đó, đề án này với 2 giai đoạn thực hiện (từ năm 2017 – năm 2020 và từ năm 2021 – năm 2025), đề án phấn đấu đến năm 2025, tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục quyền con người cho người học.

Cũng theo Quyết định này, chương trình giáo dục quyền con người được thiết kế phù hợp với từng đối tượng:

- Cán bộ quản lý, giáo viên: có chương trình bồi dưỡng riêng với thời lượng 32 tiết (8 buổi).

- Trẻ em mẫu giáo: các nguyên tắc, nội dung quyền con người được lồng ghép vào chương trình giảng dạy.

- Học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên: tích hợp vào các môn học như: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế pháp luật và các hoạt động giáo dục khác.

Quyết định 1309/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2017.

1,578

tin noi bat

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác