Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

07 bước tổ chức hội nghị phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

24/06/2017 10:23 AM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN).

Mỹ Duyên

Theo đó, tổ chức hội nghị PBXH được tiến hành theo trình tự sau:

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì hội nghị PBXH.

- Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản.

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội định hướng nội dung tập trung PBXH.

- Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về nội dung dự thảo văn bản được PBXH.

- Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được PBXH.

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội kết luận.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị PBXH, Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng văn bản PBXH gửi cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH.

Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,155

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn