Tăng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 2017

30/11/2016 15:25 PM

Đây là quy định mới tại Thông tư 178/2016/TT-BTC về phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được ban hành ngày 01/11/2016.

Lan Linh

Theo đó, mức thu phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch tăng thêm 500.000 đồng/giấy phép so với quy định tại Thông tư 47/2010/TT-BTC , cụ thể:

- Đối với hạng 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp: từ 3.000.000 đồng/giấy phép lên 3.500.000 đồng/giấy phép.

- Đối với hạng 3 sao: từ 2.500.000 đồng/giấy phép lên 3.000.000 đồng/giấy phép.

- Đối với hạng 1 sao, 2 sao: từ 1.500.000 đồng/giấy phép lên 2.000.000 đồng/giấy phép.

- Đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch: từ 500.000 đồng/giấy phép lên 1.000.000 đồng/giấy phép.

Ngoài ra, mức thu phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cũng tăng từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng/giấy phép.

Thông tư 178/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017 và thay thế Thông tư 47/2010/TT-BTC.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,549

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn