Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Khai mã số hàng hóa với hàng không có tên trong Biểu thuế XK

14/10/2016 15:06 PM

Công văn 9744/TCHQ-TXNK hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP. Theo đó:

Ms. Minh Nguyệt

- Hàng hóa XK không có tên cụ thể trong Biểu thuế XK, có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng ≥ 51% giá thành sản phẩm thì người nộp thuế khai như sau:

+ Tại ô “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng của mặt hàng XK tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế NK ưu đãi tại Nghị định 122.

+ Ô “Mã quản lý riêng”: khai mã “TNKS”.

+ Ô “Thuế suất”: khai 5%.

- Nếu hàng hóa có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng ˂ 51% giá thành sản phẩm thì khai mã “TNKSD51” tại ô “Mã quản lý riêng” và bỏ trống, không khai tại ô “Thuế suất”.

- Trường hợp hàng hóa XK không có tên cụ thể trong Biểu thuế XK và không thuộc trường hợp trên thì:

+ Tại ô “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng của hàng hóa XK tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế NK ưu đãi tại Nghị định 122.

+ Tại ô “Thuế suất”: bỏ trống, không khai.

Công văn 9744/TCHQ-TXNK được được ban hành vào ngày 12/10/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,739

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn