Nguyên tắc sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển

24/09/2016 10:22 AM

Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTNMT về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Ngọc Anh

Theo đó, khi khai thác và sử dụng những dữ liệu nêu trên phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Dữ liệu được cung cấp để khai thác và sử dụng phải đảm bảo đầy đủ, chính xác theo đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

- Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu phải bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả.

- Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Phải tuân theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2016.

Chia sẻ bài viết lên facebook 874

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.
  • 16:00 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực thi hành từ 23/12/2019.
  • 13:30 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 44/2019/TT-BGTVT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước làm việc trên tàu biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/8/2020.
  • 13:30 | 11/11/2019 Quyết định 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
  • 08:53 | 11/11/2019 Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ 18/12/2019.
  • 13:55 | 09/11/2019 Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
  • 09:00 | 09/11/2019 Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc có hiệu lực từ 23/12/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn