Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đóng dấu giáp lai HĐ Chuyển giao công nghệ

18/11/2011 08:48 AM

Ngày 15/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2011/NĐ-CP hướng dẫn, bổ sung Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chuyển giao công nghệ (CGCN).

Ms. Thu Hà

Theo đó, Nghị định hướng dẫn bên cạnh việc quy định trong hồ sơ đăng ký hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN phải có bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng CGCN bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thì trong trường hợp các bên tham gia CGCN là tổ chức, cá nhân Việt Nam, chỉ cần bản hợp đồng hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN nghệ bằng tiếng Việt. Ngoài ra, hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

Nghị định còn quy định hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN  được lập thành 3 bộ, gồm 1 bộ gốc, 2 bộ sao chụp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN, trường hợp không cấp thì phải nêu rõ lý do.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,109

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn