Đóng dấu giáp lai HĐ Chuyển giao công nghệ

18/11/2011 08:48 AM

Ngày 15/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2011/NĐ-CP hướng dẫn, bổ sung Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chuyển giao công nghệ (CGCN).

Ms. Thu Hà

Theo đó, Nghị định hướng dẫn bên cạnh việc quy định trong hồ sơ đăng ký hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN phải có bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng CGCN bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thì trong trường hợp các bên tham gia CGCN là tổ chức, cá nhân Việt Nam, chỉ cần bản hợp đồng hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN nghệ bằng tiếng Việt. Ngoài ra, hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

Nghị định còn quy định hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN  được lập thành 3 bộ, gồm 1 bộ gốc, 2 bộ sao chụp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN, trường hợp không cấp thì phải nêu rõ lý do.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,990

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.
  • 16:00 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực thi hành từ 23/12/2019.
  • 13:30 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 44/2019/TT-BGTVT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước làm việc trên tàu biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/8/2020.
  • 13:30 | 11/11/2019 Quyết định 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
  • 08:53 | 11/11/2019 Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ 18/12/2019.
  • 13:55 | 09/11/2019 Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
  • 09:00 | 09/11/2019 Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc có hiệu lực từ 23/12/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn