Đóng dấu giáp lai HĐ Chuyển giao công nghệ

18/11/2011 08:48 AM

Ngày 15/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2011/NĐ-CP hướng dẫn, bổ sung Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chuyển giao công nghệ (CGCN).

Ms. Thu Hà

Theo đó, Nghị định hướng dẫn bên cạnh việc quy định trong hồ sơ đăng ký hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN phải có bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng CGCN bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thì trong trường hợp các bên tham gia CGCN là tổ chức, cá nhân Việt Nam, chỉ cần bản hợp đồng hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN nghệ bằng tiếng Việt. Ngoài ra, hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

Nghị định còn quy định hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN  được lập thành 3 bộ, gồm 1 bộ gốc, 2 bộ sao chụp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN, trường hợp không cấp thì phải nêu rõ lý do.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,293

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn