Quy định mới về thẩm quyền khám giám định bệnh, dị tật

12/08/2016 17:22 PM

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về khám giám định (KGĐ) bệnh, tật, dị dạng liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Yến Linh

Theo đó, thẩm quyền khám giám định y khoa (GĐYK) được quy định mới như sau:
 
- Hội đồng GĐYK cấp tỉnh thực hiện KGĐ lần đầu cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 2 Thông tư này.
 
- Hội đồng GĐYK cấp Trung ương KGĐ phúc quyết đối với trường hợp:
 
+ Vượt khả năng chuyên môn của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh;

+ Đối tượng không đồng ý với kết quả KGĐ của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh;

+ Đối tượng đã được xác nhận bị bệnh, tật, dị dạng theo quy định tại Thông tư liên tịch 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH nhưng phải khám lại theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
- Hội đồng KGĐ phúc quyết lần cuối đối với trường hợp:
 
+ Đối tượng không đồng ý với kết quả KGĐ phúc quyết của Hội đồng GĐYK cấp Trung ương;

+ Đối tượng đã được xác nhận bị bệnh, tật, dị dạng nhưng phải khám lại theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH bãi bỏ Thông tư liên tịch 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,080

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn