Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thay đổi tổ chức, hoạt động ĐH tư thục

15/11/2011 08:44 AM

Ngày 10/11/2011, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 63/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐH tư thục ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, việc đầu tư thành lập trường ĐH tư thục phải có ít nhất 3 thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) tham gia góp vốn điều lệ, trong đó mức góp vốn của mỗi thành viên tối đa là 51% so với vốn điều lệ của trường, đặc biệt sẽ không hạn chế số lượng trường mà mỗi thành viên được tham gia góp vốn điều lệ.

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trường phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường ĐH; không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; không quá 70 tuổi tính đến ngày ban hành quyết định công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền (đối với Hiệu trưởng) hoặc khi được bổ nhiệm (đối với Phó Hiệu trưởng). Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH tư thục.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,580

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn