Sửa đổi quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

01/07/2016 11:55 AM

Ngày 23/6/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 13/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2013/TT-BGTVT về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Lan Linh

Theo đó, có một số sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

- Nêu rõ thời gian thông báo hoàn thiện trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

+ 01 ngày làm việc nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

+ 02 ngày làm việc nếu nhận hồ sơ qua đường bưu chính.

- Giảm thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện: Còn không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

- Phân loại giấy tờ cần nộp khi đăng kí lần đầu theo từng loại phương tiện:

+ Phương tiện sản xuất, lắp ráp trong nước;

+ Phương tiện nhập khẩu;

+ Phương tiện đã qua sử dụng;

Ngoài ra, với những phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện từ 01/8/2006 đến nay được giữ nguyên số đăng ký cũ (Nếu có yêu cầu sẽ được cấp lại theo quy định của Thông tư này).

Thông tư 13/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,249

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn