DNNN chưa cổ phần hóa xong, lãnh đạo không được nghỉ việc

14/12/2015 08:47 AM

Ông Nguyễn Thành Bình (TP. Hồ Chí Minh) phản ánh, vừa qua, một công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước đã được UBND Thành phố phê duyệt phương án cổ phần hóa. Khi sắp xếp lao động dôi dư sau cổ phần hóa đã xảy ra trường hợp Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nghỉ việc.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính thì “trường hợp Giám đốc, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp cổ phần hóa chưa hoàn thành các công việc bàn giao sang công ty cổ phần thì chưa được chuyển công tác hoặc nghỉ việc theo chế độ”.

Ông Bình hỏi, vậy việc ký hợp đồng lao động và quản lý đối với Kế toán trưởng và Tổng giám đốc của Công ty trên trong thời gian lập báo cáo quyết toán chuyển thể như thế nào? Mức lương và nguồn chi trả lương cho Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp cổ phần hoá chịu trách nhiệm lập và ký báo cáo tài chính, báo cáo xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, các báo cáo quyết toán tiền thu về cổ phần hoá, chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, chi phí cổ phần hoá và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của báo cáo.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần (mới) có trách nhiệm tạo điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hoá hoàn thành nhiệm vụ và ký, đóng dấu xác nhận chữ ký các chức danh trên của doanh nghiệp cổ phần hoá trong báo cáo tài chính và các quyết toán liên quan đến quá trình cổ phần hoá.

Trường hợp Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp cổ phần hoá chưa hoàn thành các công việc nêu trên và doanh nghiệp cổ phần hoá chưa hoàn thành việc bàn giao sang công ty cổ phần thì chưa được chuyển công tác hoặc nghỉ việc theo chế độ”.

Theo quy định nêu trên, khi doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá chưa hoàn thành việc bàn giao sang công ty cổ phần thì Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp cổ phần hoá chưa được chuyển công tác hoặc nghỉ việc theo chế độ.

Đề nghị ông Nguyễn Thành Bình nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn