Cải cách hành chính trong kê khai nộp bảo hiểm xã hội

11/10/2014 07:41 AM

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức có liên quan tiếp tục rà soát về thời gian làm thủ tục kê khai nộp bảo hiểm xã hội, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể thực hiện lộ trình cắt giảm thủ tục hành chính phấn đấu đạt thời gian kê khai nộp các khoản bảo hiểm xã hội là 49,5 giờ vào cuối năm 2015 (mức bình quân các nước ASEAN6).

Đồng thời tiếp tục rà soát lại quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ, hệ thống mẫu biểu, tờ khai nhằm hoàn thiện, đổi mới quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; tăng cường hậu kiểm; đơn giản hóa các thủ tục đối với doanh nghiệp và người lao động theo hướng loại bỏ những chỉ tiêu không cần thiết, những chỉ tiêu có sẵn thì không lặp lại, không yêu cầu ghi lại thông tin mà cơ quan bảo hiểm xã hội đã có.

Bên cạnh đó ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của ngành bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác quản lý thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan.

Về việc cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ miễn phí phần mềm kê khai điện tử, đào tạo, sử dụng phần mềm cho tất cả các cơ quan, tổ chức có liên quan đến thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc cụ thể với các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện nội dung này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phan Hiển

Theo Chinhphu.vn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,969

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn