Đề xuất thêm quyền của Thủ tướng

01/10/2014 08:36 AM

Dự thảo luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đề xuất trong trường hợp khuyết bộ trưởng, Thủ tướng được giao quyền trong khi chờ QH phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Theo dự thảo do Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trình bày trước UBTVQH sáng nay, Thủ tướng có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó cơ quan thuộc Chính phủ. Thủ tướng được giao quyền trong khi chờ QH phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm trong trường hợp khuyết bộ trưởng.


Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình. Ảnh: VOV

Khắc phục tình trạng dồn trách nhiệm lên Thủ tướng

Dự thảo luật nêu người đứng đầu Chính phủ được giao tạm quyền chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ trong trường hợp chưa bầu được những vị trí này; có quyền yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đình chỉ, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm pháp luật.

Thủ tướng trình UBTVQH phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;  quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng trong dự thảo luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Thủ tướng với tư cách là người đứng đầu Chính phủ cũng như với tư cách là thiết chế hiến định có thẩm quyền riêng.

UB Pháp luật đề nghị nên xây dựng một chương quy định địa vị pháp lý của Thủ tướng, cơ chế bầu Thủ tướng, thẩm quyền của Thủ tướng, mối quan hệ giữa Thủ tướng với Chính phủ và với các thành viên khác của Chính phủ.

Theo UB Pháp luật, dự thảo chưa cụ thể hóa được trách nhiệm của Thủ tướng “thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng” đã được Hiến pháp quy định. Các quy định này phải khắc phục được tình trạng dồn trách nhiệm lên Thủ tướng.

PV

Theo Vietnamnet

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn