Tăng lương năm 2013

Từ 01/01/2013 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên như sau:
>> Đã có mức lương tối thiểu vùng mới
>> Sẽ tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2013

Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động tại vùng I

Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động tại vùng II

Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động tại vùng III

Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động tại vùng IV

Thông tin trên được quy định tại nghị định 103/2012/ND-CP ban hành ngày 4/12/2012

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

(Còn tiếp)

19,250tin noi bat
Bình luận
4 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác