Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Tư pháp

02/02/2021 17:21 PM

Ngày 01/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 279/TB-BTP về Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tư Pháp.

Theo đó, tuyển dụng các vị trí sau đây:

- 02 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- 01 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- 03 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật quốc tế.

- 01 chỉ tiêu tại Cục trợ giúp pháp lý.

- 02 chỉ tiêu tại Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- 02 chỉ tiêu tại Văn phòng Bộ Tư pháp.

- 01 chỉ tiêu tại Vụ Tổ chức cán bộ.

- 01 vị trí taị Vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

Xem chi tiết nội dung tuyển dụng dưới đây:

Thông báo tuyển dụng của Bộ Tư pháp

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn