Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trong tháng 12/2019

10/12/2019 15:55 PM

Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 được tiến hành thực hiện trong tháng 12 này (làm trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).

Toàn văn phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

cán bộ công chức

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Riêng với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 được thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2017/NĐ-CP). Theo đó, chia thành 04 mức độ trong hoàn thành công việc như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Quý bạn đọc xem chi tiết tại Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 về hợp nhất Nghị định 56 và Nghị định 88 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành. Trong đó, có đề cập cụ thể đến phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn