Sắp ban hành 04 văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

25/02/2019 16:02 PM

Ngày 19/02/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sau đây gọi là Luật).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Kế hoạch, Bộ Công an sẽ chủ trì và phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng 01 Nghị định và 03 Thông tư hướng dẫn Luật, cụ thể như sau:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật;

- Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN);

- Thông tư quy định về công tác bảo vệ BMNN trong lực lượng Công an nhân dân;

Trong đó có quy định về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN; thẩm quyền cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến BMNN; thẩm quyền tiêu hủy BMNN thuộc phạm vi quản lý.

- Thông tư quy định về công tác bảo vệ BMNN thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó quy định về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN; thẩm quyền cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến BMNN; thẩm quyền tiêu hủy bí BMNN.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng danh mục BMNN trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục BMNN: Năm 2019 và quý I năm 2020.

Quyết định 199/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ 19/02/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn