Khi khuyết Chủ tịch nước thì ai sẽ giữ quyền Chủ tịch nước?

21/09/2018 14:20 PM

Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 93 Hiến pháp 2013 (được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013).

Theo đó, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Cũng theo điều này thì khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,747

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn