Biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi năm 2015

22/04/2015 09:35 AM

(TVPL) - Tính đến nay, biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế năm 2015 được điều chỉnh bởi những văn bản sau:

STT

Văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Thông tư 164/2013/TT-BTC

01/01/2014

2

Thông tư 17/2014/TT-BTC

25/03/2014

3

Thông tư 30/2014/TT-BTC

21/04/2014

4

Thông tư 111/2014/TT-BTC

02/10/2014

5

Thông tư 122/2014/TT-BTC

11/10/2014

6

Thông tư 131/2014/TT-BTC

25/10/2014

7

Thông tư 139/2014/TT-BTC

07/11/2014

8

Thông tư 173/2014/TT-BTC

01/01/2015

9

Thông tư 186/2014/TT-BTC

22/01/2015

(Có hiệu lực đến ngày 31/12/2015)

10

Thông tư 48/2015/TT-BTC

14/04/2015

Trúc Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn