Đạt giải KHCN được thưởng tới 270 lần lương cơ sở

04/08/2014 14:02 PM

Theo quy định mới, tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ được nhận số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở. Còn tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước được nhận số tiền thưởng tương đương 170 lần mức lương cơ sở...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Theo Nghị định này, có 4 giải thưởng về khoa học và công nghệ, bao gồm: 1- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; 2- Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; 3- Giải thưởng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khoa học và công nghệ; 4- Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học và công nghệ được đặt ra để xét tặng cho tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

Nghị định cũng nêu rõ điều kiện xét tặng giải thưởng. Theo đó, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước), được ứng dụng tại Việt Nam; thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng; tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Về tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng, các công trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh phải là công trình đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về khoa học, công nghệ; có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân; ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế lớn, hoặc đóng góp đặc biệt quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm chuyển biến nhận thức của xã hội, nâng cao dân trí...

Xét tặng giải thưởng 5 năm/lần

Nghị định quy định Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được xét tặng và công bố 5 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Việc xét tặng sẽ được tiến hành ở 3 cấp: Cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương và cấp Nhà nước.

Tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được nhận bằng chứng nhận giải thưởng; được nhận tiền thưởng từ ngân sách nhà nước; được tham dự Lễ trao giải thưởng và được hưởng các quyền lợi khác có liên quan đến giải thưởng.

Về tiền thưởng, Nghị định quy định, tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ nhận số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở. Tác giả công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ nhận số tiền thưởng tương đương 170 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng giải thưởng.

Phương Nhi

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn