Bồi thường, hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp bị đập phá

19/05/2014 08:23 AM

Ngày 16/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện số 01/CĐ-BTC về đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và góp phần ổn định đời sống của người lao động

Ngày 15/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 697/CĐ-TTg về việc bảm đảm an ninh, trật tự, trong đó khẳng định việc nhân dân cả nước trong việc biểu thị lòng yêu tổ quốc, phản đối Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là chính chính đáng; đồng thời nêu rõ việc một số người có hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Để đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và góp phần ổn định đời sống của người lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện một số công việc như sau:

Thứ nhất, Giám đốc Sở Tài chính thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương trong việc triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện hỗ trợ người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Thứ hai, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan kịp thời nắm bắt thông tin, khẩn trương triển khai các biện pháp giúp đỡ doanh nghiệp bị ảnh hưởng về hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu kế toán, chứng từ để không làm ảnh hưởng đến công tác kê khai nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế của doanh nghiệp; Khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc khai hải quan điện tử để hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được thông quan kịp thời không bị gián đoạn; nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý để bảo đảm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bình thường của doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhất là những doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết các thiệt hại của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm, số thiệt hại bất khả kháng sau khi được đơn vị bảo hiểm bồi thường, các cơ quan thuế, hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Luật Thuế GTGT; Điều 18, Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với những phần giá trị tổn thất bất khả kháng khác không được bồi thường thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Luật Thuế TNDN được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với “... phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường”.

Thứ ba, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản đã được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường theo hợp đồng giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh; đồng thời có biện pháp phòng ngừa việc lợi dụng tình hình này để trục lợi bảo hiểm.

Thứ tư, các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính tuyên truyền rộng rãi tới người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ về vấn đề biển, đảo; cùng nhau bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng quy định của pháp luật và luật pháp quốc tế; không có những hành động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên; Thường xuyên báo cáo vướng mắc phát sinh./.

Theo MOF

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn