Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 5

02/05/2014 08:58 AM

Tháng 05/2014, nhiều chính sách về lao động và tiền lương chính thức có hiệu lực, cụ thể như sau:

1. Tăng lương cho người giúp việc

Theo Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn về lao động là người giúp việc gia đình thì lương của người giúp việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu sau:

- 2.700.000 đồng đối với vùng I;

- 2.400.000 đồng đối với vùng II;

- 2.100.000 đồng đối với vùng III;

- 1.900.000 đồng đối với vùng IV.

Như vậy, nhiều lao động giúp việc có lương dưới mức tối thiểu trên sẽ được tăng vào 25/5/2014.

Đồng thời quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.

Ngoài ra, người lao động được nghỉ lễ, tết và hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc được nghỉ 12 ngày và hưởng nguyên lương, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc gộp tối đa 3 năm một lần.

2. Phụ cấp thâm niên nghề dự trữ quốc gia

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia tính từ ngày 01/11/2013 sẽ được tính theo quy định mới tại Thông tư 33/2014/TT-BTC ngày 14/3/2014.

Công chức, viên chức làm công tác dự trữ quốc gia có thời gian làm việc tại các đơn vị thuộc cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Mức hưởng bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Công thức tính phụ cấp thâm niên như sau:

Mức tiền phụ cấp thâm niên = [Hệ số lương theo bậc trong ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp hiện hưởng cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x [Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ] x [Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng]

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2014.

3. Danh mục máy móc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH công bố danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động mới.

So với danh mục cũ, danh mục mới có bổ sung thêm một số loại máy, thiết vị, vật tư sau:

- Nồi gia nhiệt dầu.

- Hệ thống đường ống dẫn khí cố định, đường ống dẫn khí y tế (kể cả loại không làm bằng kim loại).

- Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.

- Trục tải giếng đứng.

- Tời nâng người làm việc trên cao.

Các loại thiết bị trong danh mục này sẽ phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Danh mục mới này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 01/05/2014, thay thế danh mục tại Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH.

4. Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Từ 01/05/2014, Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Thông tư 06 sẽ thay thế Thông tư 37/2010/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH, ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2014.

Theo đó, quyết định 66/2008/QĐ-BLĐTBXH, 67/2008/QĐ-BLĐTBXH, Thông tư 01/2010/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 07 có hiệu lực.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn