Kinh doanh không hóa đơn, có thể chịu thuế tới 30%

03/06/2013 10:32 AM

(TVPL) - Cá nhân kinh doanh không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân ấn định, tính trên 10%-30% doanh thu của người đó.

Kinh doanh không hóa đơn, có thể chịu thuế tới 30%

(TVPL) - Cá nhân kinh doanh không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân ấn định, tính trên 10%-30% doanh thu của người đó.

Đó là nội dung quy định tại dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN do Bộ Tài chính mới đưa lên để lấy ý kiến nhân dân.

Cụ thể, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu được ấn định như sau:

Hoạt động

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%)

Thương mại

10

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL

15

Dịch vụ, xây dựng - trừ xây dựng có bao thầu NVL

30

Hoạt động kinh doanh khác

12

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán  thì cơ quan thuế ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế theo công thức:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu không hạch toán được chi phí thì cơ quan thuế ấn định tỷ lệthu nhập chịu thuế theo công thức:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Xem toàn văn dự thảo tại đây.

Đình Phước

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn