Hướng dẫn thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội

16/07/2021 11:59 AM

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội.

Hướng dẫn thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội

Hướng dẫn thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội như sau:

- Mỗi Ban thuộc HĐND TP.Hà Nội có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách, Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND TP.Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

- Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (sau đây gọi là Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc HĐND TP.Hà Nội được xác định như sau:

+ Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế;

+ Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách;

+ Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội;

+ Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

- Tiêu chuẩn chức danh Ủy viên chuyên trách:

+ Là đại biểu HĐND TP.Hà Nội đương nhiệm;

+ Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với chức danh Ủy viên chuyên trách tại mỗi Ban thuộc HĐND TP.Hà Nội theo quy định;

Có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Ban thuộc HĐND TP.Hà Nội.

- Các Ủy viên chuyên trách được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức; được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 68/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn