Chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

29/08/2020 15:45 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Trung tâm).

Ảnh minh hoạ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm như sau:

(1) Ưu đãi về đất đai và tạo mặt bằng hoạt động:

- Trung tâm được thuê đất trong thời hạn 50 năm trong các Khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.

- Đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:

+ Miễn tiền sử dụng hạ tầng cho diện tích đất được thuê nằm trong khu vực phải trả tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư;

+ Miễn toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư;

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí san lấp mặt bằng của dự án đầu tư cơ sở Trung tâm.

(2) Chính sách về tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ, tài trợ, tặng cho:

- Trung tâm được tiếp nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định của pháp luật về sử dụng vốn ODA không hoàn lại.

- Trung tâm được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tài trợ, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong nước đề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi thường xuyên, hỗ trợ hoạt động và công tác quản lý, vận hành của Trung tâm.

(3) Ưu đãi về thuế:

- Trung tâm được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định, hàng hoá nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ theo quy định.

- Đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:

+ Được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu, miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế;

+ Được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

- Đối với các cơ sở của Trung tâm ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Được hưởng ưu đãi thuế TNDN như áp dụng đối với Trung tâm.

Nghị định 94/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn