Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tổng cục trưởng Bộ VHTTDL: Phải có khả năng phát hiện người có đức, có tài

24/07/2019 16:06 PM

Đây là nội dung tại Quyết định 2529/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

Quyết định 2529/QĐ-BVHTTDL ngày 17/7/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tiêu chuẩn Tổng cục trưởng thuộc Bộ VHTTDL, bao gồm:

- Có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; quy tụ được công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Có năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.

- Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường lối, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, cuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

Có khả năng tiếp cận, nắm bắt, phát hiện, xử lý hiệu quả những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách.

- Đã đảm nhiệm chức vụ Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Bộ từ 01 năm trở lên.

- Ngoài ra, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn khác:

+ Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

+ Có chứng chỉ, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

+ Đã được bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương.

Quyết định 2529/QĐ-BVHTTDL chính thức có hiệu lực ngày 17/7/2019 và thay thế Quyết định 3188/QĐ-BVHTTDL.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn