Đã cập nhật được 02 VBHN Nghị định về Lao động – Tiền lương

17/11/2018 09:45 AM

Ngày 12/11/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có 02 văn bản hợp nhất (VBHN) Nghị định về Lao động – Tiền lương. Cụ thể như sau:

Toàn văn File Word văn bản mới về Lao động – Tiền lương

Lao động tiền lương

- Văn bản 4753/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất:

+ Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2015);

+ Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018).

- Văn bản 4759/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất:

+ Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013);

+ Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn