Năm 2017: Sinh viên buộc phải biết những văn bản luật này

05/01/2017 11:57 AM

Quy định về học phí, miễn giảm học phí; trường hợp nào sinh viên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; các hành vi sinh viên không được làm… là những quy định nổi bật bắt buộc sinh viên phải biết trong năm 2017.

File Word những văn bản luật buộc sinh viên phải biết

Văn bản pháp luật

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu những văn bản quan trọng này:

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực

1

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

2

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

3

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

23/5/2016

4

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

01/01/2016

5

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

15/8/2016

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn