Tổng hợp các File Excel về tính giá thành của Doanh nghiệp

28/11/2016 09:13 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đến quý thành viên các File Excel về tính giá thành. Bao gồm:

Toàn bộ các File Excel về tính giá thành của Doanh nghiệp

Tính giá thành

1. Giá thành Công ty Dịch vụ

2. Giá thành Công ty Gia công

- Thông tin doanh nghiệp;

- Tháng nhập liệu;

- Danh mục vật tư (phụ);

- Nhập tồn đầu;

- Đơn giá gia công hoặc đơn giá lương;

- Cập nhật nhập vật tư;

- Cập nhật xuất vật tư;

- Cập nhật chi phí 622 - 627;

- Tính giá vốn nguyên vật liệu;

- Tồn kho tức thời;

- Tính giá thành;

- Báo cáo tổng hợp nhập;

- Báo cáo tổng hợp xuất;

- Báo cáo nhập xuất tồn;

- Báo cáo giá thành sản phẩm;

- Báo cáo chi phí sản xuất.

3. Giá thành Công ty May

4. Giá thành Công ty Sản xuất

5. Giá thành Công ty Xây dựng

6. Giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ.

Thanh Hữu

(Theo Giasuketoantruong.com)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn