Đổi mã thẻ BHYT cần giấy tờ gì?

28/11/2016 07:51 AM

Bà Vũ Thị Ngọc Hà (Quảng Ninh) hỏi, để được chuyển đổi mã thẻ BHYT thì cần phải có những giấy tờ gì? Đối với cựu chiến binh cần có thêm giấy tờ nào khác không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì đối tượng cựu chiến binh khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27, 28 của Luật BHYT và Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Căn cứ Điều 29 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì thành phần hồ sơ đổi mã hưởng thẻ BHYT gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Thẻ BHYT; Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ đổi mã hưởng thẻ BHYT (theo quy định tại mục II, phụ lục 3 của Quyết định số 959/QĐ-BHXH).

Đối tượng cựu chiến binh muốn đổi mã hưởng thẻ BHYT thì hồ sơ gồm các giấy tờ như trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn