Hướng dẫn làm Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN

03/11/2016 15:27 PM

Thời gian qua, nhiều bạn đọc thắc mắc liên quan đến việc khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.

Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN

>> Hướng dẫn mới về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin chia sẻ một số nội dung về vấn đề này để bạn đọc hiểu rõ và áp dụng.

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý: Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 195,302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn