Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

18/10/2016 09:05 AM

Bà Nguyễn Thị Định (Đồng Nai) làm nhân viên thư viện trường THPT từ tháng 11/2011. Năm 2014, bà đạt giải Nhất Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi cấp toàn quốc, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh tặng bằng khen. Tháng 11/2015 bà được nâng lương thường xuyên lần đầu.

Bà Định hỏi, bà có được nâng lương trước thời hạn không và nếu được nâng lương trước thời hạn thì được nâng trước bao nhiêu tháng?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về điều kiện và chế độ được hưởng lương

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 quy định điều kiện và chế độ được hưởng: Đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 về xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Định đã được nâng bậc thường xuyên vào tháng 11/2015. Thành tích trong năm 2014 sẽ được làm cơ sở xét nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2018.

Về việc nâng lương trước thời hạn, theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-TCCB ngày 11/9/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn theo cấp độ khen thưởng đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc ngành giáo dục và đào tạo. Cụ thể:

- Trước 12 tháng: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng; Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc.

- Trước 9 tháng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của Bộ; Giáo viên giỏi cấp Quốc gia.

- Trước 6 tháng: Bằng khen của UBND tỉnh; Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Trước 3 tháng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giáo viên giỏi cấp cơ sở.

- Trước 1 đến 2 tháng: Những danh hiệu còn lại và có mức lương thấp, hoặc có quá trình lương bất hợp lý nhưng công tác tốt và được tập thể đề nghị.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của từng huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn