Tính đóng BHXH theo thời gian thực tế hay quy đổi?

25/08/2016 07:42 AM

Ông Nguyễn Văn Đóa (Điện Biên) có 9 năm 2 tháng công tác trong quân đội (tháng 9/1983-11/1992), được quy đổi thành 12 năm 4 tháng để hưởng trợ cấp. Hiện ông chưa được hưởng trợ cấp một lần, vậy nếu ông được cộng nối thời gian đóng BHXH thì được tính thời gian 9 năm 2 tháng hay 12 năm 4 tháng?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung ông Đóa trình bày, nếu sau này ông làm việc tại các cơ quan, đơn vị có đóng BHXH và ông chưa được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian công tác trong quân đội được cộng với thời gian công tác có đóng BHXH để tính hưởng chế độ BHXH.

Thời gian công tác trong quân đội được tính hưởng BHXH đối với ông là thời gian công tác thực tế (từ tháng 9/1983 đến tháng 11/1992) là 9 năm 3 tháng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn