Quy định về chi trả thu nhập tăng thêm

25/03/2016 15:50 PM

Ông Chung Văn Thanh Hùng là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 1/10/2015 ông được điều chuyển về công tác tại đơn vị khác. Cuối năm 2015 đơn vị chi trả thu nhập tăng thêm, nhưng ông Hùng không được hưởng tiền thu nhập tăng thêm của 3 tháng cuối năm 2015.

Theo kế toán đơn vị cho biết, do ông không còn làm việc tại đơn vị vào Quý IV/2015 nên ông không được hưởng. Ông Hùng hỏi, việc cấp phát và thụ hưởng tiền lương tăng thêm trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện được áp dụng theo nguyên tắc hay văn bản pháp luật nào? Ông có được hưởng tỷ lệ tháng lương tăng thêm nào trong số 3 tháng lương tăng thêm cuối năm 2015 mà đơn vị đã cấp phát không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết b điểm 3.2 Khoản 3 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập quy định: Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên) theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập quy định và Thông tư hướng dẫn, quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị chi trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động. Như vậy các chế độ của ông trước ngày 1/10/2015 do đơn vị cũ chi trả.

Từ ngày 1/10/2015 ông được điều chuyển công tác về đơn vị mới, không còn là lao động trong biên chế hay lao động hợp đồng của đơn vị cũ nên sẽ hưởng lương và thu nhập tăng thêm tại đơn vị mới kể từ ngày 1/10/2015.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn