Xử lý như thế nào về việc một người có nhiều sổ BHXH?

17/06/2015 10:13 AM

Bảo hiểm xã hội là vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động hiện nay, từ khâu thủ tục bắt đầu, quá trình tham gia đến khâu hưởng chế độ BHXH. Nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong số đó là vướng mắc về việc một người có nhiều sổ BHXH và cách xử lý như thế nào?

Trước tiên, bạn cần phải kiểm tra lại thời gian đã đóng BHXH được ghi trong các sổ:

1. Thời gian đóng BHXH được ghi trong các sổ không trùng nhau.

Bạn sẽ phải tiến hành thủ tục gộp sổ BHXH, hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

- Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc. (Mẫu PGNHS304)

- Đơn đề nghị (theo mẫu D01-TS)

- Các sổ BHXH.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trên, bạn nộp tại đơn vị tham gia BHXH, nếu không còn làm việc tại đơn vị tham gia BHXH thì phải nộp cho cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH sẽ hoàn chỉnh các thông tin về các thời gian đóng BHXH và in vào sổ BHXH mới. Sổ BHXH được cấp mới thể hiện tổng thời gian đã tham gia BHXH.

2. Thời gian đóng BHXH được ghi trong các sổ trùng nhau.

Bạn chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH hoặc giải quyết chế độ BHXH, BHTN.

Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc. (Mẫu PGNHS304)

- Đơn đề nghị (theo mẫu D01-TS), trong đó ghi rõ sổ BHXH bạn chọn để tiếp tục quá trình đóng BHXH.

- Các sổ BHXH.

Các sổ BHXH còn lại được thu hồi và hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định. Nếu đơn vị được hoàn trả đã giải thể thì giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, cơ quan BHXH sẽ thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

(Căn cứ Quyết định 1111/QĐ-BHXH  năm 2011)

>>> Giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm xã hội

Trúc Anh

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn