Hiệp định CPTPP 14/11/2017 08:45 AM

Bản tiếng Việt Hiệp định CPTPP: Phụ lục I – Tóm tắt nội dung Hiệp định TPP 11

14/11/2017 08:45 AM

Phụ lục I – Tóm tắt nội dung Hiệp định TPP 11

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Phần mở đầu

Điều 1: Kết hợp nội dung Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương

Điều 2: Tạm hoãn thi hành một số Điều khoản

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Điều 4: Rút khỏi Hiệp định

Điều 5: Gia nhập Hiệp định

Điều 6: Đánh giá về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Điều 7: Các văn kiện chính

>>Xem bản tiếng Anh tại đây

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn