Hiệp định CPTPP 14/11/2017 08:44 AM

Bản tiếng Anh Hiệp định CPTPP: Phụ lục I – Tóm tắt nội dung Hiệp định TPP 11

14/11/2017 08:44 AM

Annex I - Outline of the TPP 11 Agreement

COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

Preamble

Article 1: Incorporation of the Trans-Pacific Partnership Agreement

Article 2: Suspension of the Application of Certain Provisions

Article 3: Entry into Force

Article 4: Withdrawal

Article 5: Accession

Article 6: Review of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership

Article 7: Authentic Texts

>>Click here to see the Vietnamese version

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn