Thời Sự Pháp Luật 07:53 | 21/10/2019

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu loạt bài viết liên quan đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 21/10 - 27/11/2019).

  • Cắt giảm thủ tục, việc cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 20 ngày 08:36 | 12/11/2019
  • Là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng , Bộ Xây dựng đề xuất giảm số ngày quy định cho cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày. Đáng chú ý, việc xây dựng các khu đô thị tới đây, Bộ sẽ “siết” 2 bước, thẩm ...
  • Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 07:52 | 09/11/2019
  • Ngày 08/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn cuối cùng trong tổng số 03 ngày chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Tham gia Đoàn Chủ tịch có: Chủ tịch Quốc ...
  • Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 08:02 | 08/11/2019
  • Ngày 07/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 14 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn thứ hai trong tổng số 03 ngày chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn