Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Bài viết về lĩnh vực Du lịch

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Du lịch.

  • Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh du lịch 07:54 | 06/07/2019
  • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra và xử lý ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn