Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Bài viết về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Tài chính nhà nước Tài nguyên - Môi trường.

  • Hà Nội cấm chăn nuôi ở đô thị 14:26 | 07/07/2020
  • 12 quận, bốn phường thuộc thị xã Sơn Tây và năm thị trấn của Hà Nội không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm, trừ nuôi động vật cảnh, phục vụ thí nghiệm.
  • Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ 01/7/2020 15:25 | 27/06/2020
  • Căn cứ quy định tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) thì nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định pháp luật và nước thải sinh hoạt là đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường (trừ trường hợp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn