Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bài viết về lĩnh vực Tài chính nhà nước

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Tài chính nhà nước.

  • 06 biện pháp điều hành giá 03 tháng cuối năm 2020 16:14 | 31/10/2020
  • Đây là nội dung được nêu tại Công văn 9021/VPCP-KTTH ngày 29/10/2020 về kêt quả công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn