Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Điểm mới 07 Luật được thông qua tại Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIII

Sau đây THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến 07 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp 11 Khóa XIII.

  • Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo 08:43 | 29/04/2016
  • Theo Luật báo chí 2016 , phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương được cấp thẻ nhà báo khi đảm báo điều kiện và tiêu chuẩn sau:
  • Luật sửa đổi các luật về thuế 2016 15:05 | 28/04/2016
  • Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn