Lương tối thiểu 2014

Lương tối thiểu 2014

Mức lương tối thiểu năm 2014 được đề xuất tăng 30%, nhưng Bộ LĐTBXH chỉ dự thảo tăng từ 15 đến 17%. Nghị định 182/2013/NĐ-CP đã được ban hành và cụ thể hóa quy định này

Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

Ngoài việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu hơn 300.000 đồng/tháng, Nghị định 182/2013/NĐ-CP còn có một số thay đổi so với Nghị định 103/2012/NĐ-CP như sau:
Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014
Không được giảm lương tối thiểu

Xem thêm
Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014

Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
Không được giảm lương tối thiểu
Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15% đến 17%

Xem thêm
Không được giảm lương tối thiểu

Không được giảm lương tối thiểu

Trước tình trạng hụt thu của ngân sách, Bộ Tài chính đề xuất ngoài các giải pháp tăng nguồn, triệt để giảm chi, có thể năm tới sẽ cắt giảm 100.000 đồng lương tối thiểu.
Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15% đến 17%
Đề xuất 2014 tăng 30% lương tối thiểu

Xem thêm
Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15% đến 17%

Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15% đến 17%

Ngày 13.9, Bộ LĐTBXH cho biết, bộ này đang xây dựng dự thảo nghị định trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2014, áp dụng đối với NLĐ tại khối DN.
Đề xuất 2014 tăng 30% lương tối thiểu

Xem thêm
Đề xuất 2014 tăng 30% lương tối thiểu

Đề xuất 2014 tăng 30% lương tối thiểu

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu năm 2014 đáp ứng 75-84% nhu cầu sống tối thiểu.

Xem thêm