wifi

  • Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng Wifi 08:13 | 17/10/2017
  • Hôm qua (ngày 16/10/2017), Cục An toàn thông tin (ATTT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 541/CATTT-TĐQLGS cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wifi. Toàn văn Công văn 541/CATTT-TĐQLGS

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn