Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 121/2018/NĐ-CP

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ “nhẹ người” về chính sách tiền lương 08:34 | 27/09/2018
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trong đó có một số điểm mới đã tháo ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn